Tombola Motor 112

Regulamentul oficial al Tombolei

”Cum să câștigi un motor cumpărând o ambulanță pentru SMURD?”

 

Fondurile strânse în urma participării la tombolă se vor direcționa în cadrul campaniei “1.12 Wheels for life” care are ca scop achiziționarea unei ambulante de tip C, pentru SMURD CLUJ.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE.

Campania este organizată şi desfăşurată de către Asociația Beard Brothers, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Plopilor, nr.81, ap.22, CUI 33090697, cont bancar RO58BTRLRONCRT0249735201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de către Hoza Cornel Marian, denumită în cele ce urmează ”Organizatorul”.

1.1. Prin participarea la Campanie, participanţii declara că au citit, au înţeles şi că vor respecta întru totul termenii şi condiţiile regulamentului oficial de organizare şi desfăşurare a Campaniei (denumit, în cele ce urmează, “Regulamentul”).

1.2. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, începând cu data de 20.04.2018, prin afişare on-line în cadrul paginii de Internet www.beard-brothers.ro/tombola-motor-112

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, noile prevederi urmând a se aplica de la momentul comunicării publice, prin afişare pe pagina de Internet.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfăşura în perioada 20.04.2018 – 10 decembrie 2018.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE. DECLARAŢIILE PARTICIPANŢILOR

3.1. La această Campanie participă automat orice persoana fizica, romana sau straina care doneaza 100 de lei in contul Organizatorului Asociatia Beard Brothers: RO58BTRLRONCRT0249735201 deschis La Banca Transilvania – cu mentiunea: MOTO SMURD, cu menționarea obligatorie a numărului de telefon.

3.2. Persoanele participante trebuie să aibă vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei; acestea îşi vor transmite datele cu caracter personal prin completarea datelor de mai sus, declară că nu se regăsesc în vreunul din cazurile de incompatibilitate și îndeplinesc orice alte alte criterii de eligibilitate sau condiţii stabilite prin acest Regulament.

3.2. Sunt considerate incompatibile şi nu pot participa la Campanie orice persoane care au calitatea de membri sau angajaţi ai Organizatorului, precum şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

3.3. Prin participarea la această Campanie, fiecare participant declară că:

– acceptă ca datele sale personale să fie colectate de Organizator în vederea derulării Campaniei

– va furniza Organizatorului numai informaţii corecte şi valabile;

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

4.1. Prin donația de minim 100 de lei, participanții intră automat în tombola pentru a castiga un super motor, creat de @Anarchy Custom.

4.2. Extragerea se va face in luna decembrie a anului 2018.

4.3. Participarea la tombola esta valida, doar daca se face donatia cu detaliile mentionate la Art. 3.1.

4.4. Tragerea la sorti se va face în timp real, în mediul online, în data de 10 Decembrie, ora 14:00.

4.5. În cazul in care castigatorul se dovedeste a fi neeligibil, se va repeta extragerea pana se va ajunge la un candidat valid.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI. ÎNŞTIINŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.1. Premiul Campaniei constă într-un super motor, creat de @Anarchy Custom (motorul din fotografia atasata).

5.2. Câştigătorul premiului va fi validat si numele impreuna cu castigul, vor fi facute publice la tombola organizată în data de 10 decembrie 2018.

 

SECŢIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la această Campanie doar în vederea atingerii scopului prezentei campanii.

6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament şi participarea la Campanie, Participanţii şi câştigătorii premiilor Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării şi atribuirii premiilor îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului.

6.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. La cererea expresă a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie.. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite organizatorului la adresa din Cluj-Napoca, Plopilor, nr.81,ap.22, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

6.4. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform legii, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

6.5. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment că datele care şi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legale. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

 

SECŢIUNEA 7. TAXE ŞI IMPOZITE

7.1. Orice obligație de natură fiscală în legatură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursa conform prevederilor legale în vigoare, daca acesta va fi datorat. În cadrul acestei acțiuni, nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiului oferit sau a altor beneficii în locul premiilor.

 

SECŢIUNEA 8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Cluj-Napoca.